Archive for the ‘Jak zdobyć dowody’ Category

Kobieta słaba

Jeśli większość twych odpowiedzi znalazła się w kategorii A, jesteś osobą bierną i uważasz, że nie potrafisz nic zmienić w tej sytuacji. Przegrasz więc walkowerem. Mąż uważa twój fatalizm za całkowitą obojętność wobec jego osoby. Gdybyś okazała gniew, twój niewierny mąż potrafiłby przynajmniej zrozumieć taką reakcję. Obojętność natomiast jest czymś, czego nie sposób wybaczyć. Egocentryczka [...]

?Odwrotna” książka telefoniczna

Przejrzyj rachunki telefoniczne. Znajdziesz tam wiele nie zna­nych ci numerów telefonów. Jeden z nich należy zapewne do kochanki – ale który? Wypisz sobie powtarzające się numery. W wielu miastach istnieją ?odwrotne” książki telefoniczne podające numery w kolejności cyfr wraz z nazwiskiem i adresem osoby, do której dany numer należy. Jeśli nie znajdziesz takiej książki w [...]

Klucze

W przypadku długotrwałego romansu z kobietą, która nie przyjmuje innych mężczyzn, twój mąż może posiadać własny komplet kluczy do jej mieszkania. Obejrzyj dokładnie jego klucze i zrób mały remanent sprawdzając, który z nich otwiera jaki zamek. Wybierz porę, kiedy mąż ogląda mecz w telewizji – na pewno nie zauważy wtedy braku kluczy. Odrysuj te, których [...]

ZOSTAŃ DETEKTYWEM

Warto czasem zabawić się w detektywa. Pomyśl, na przykład, jakich informacji mogą ci dostarczyć kwiaciarnie. Tę samą metodę możesz potem modyfikować, zgłębiając sekrety w życiu twego męża. Kwiaty Spotykając się z inną kobietą, twój mąż – możesz być tego pewna – kupuje jej kwiaty. Sprawdzenie tej hipotezy w kwiaciar­niach bywa bardzo opłacalne. Oto, jak można [...]

Podatki tamtej

Poinformowanie urzędu skarbowego o podatkowych oszu­stwach męża z rzadka tylko bywa krokiem opłacalnym. Inaczej rzecz się ma z donosem na kochankę. Jeśli ?prezenty” otrzymywa­ne od twego męża są w rzeczywistości opłatą za świadczone mu usługi, kochanka powinna zgłaszać je jako dochód. Zegarka czy telewizora otrzymanego w zamian za usługi nie wolno traktować jako prezentu – [...]

Twoja sytuacja

Twoja sytuacja podatkowa nie ma nic wspólnego z sytuacją osobistą; mąż może uzyskiwać dochody, które zataja przed urzędem podatkowym. Na przykład ukrywa przed tobą pewne sumy, by zużyć je na swe osobiste potrzeby. Jeśli jest członkiem zarządu firmy, specjalistą w jakiejś dziedzinie czy technikiem, miewa okazję dorobić jako konsultant bądź inną dodatkową pracą. Część swego [...]

KONTAKTY Z URZĘDEM SKARBOWYM

Jeśli mąż oszukuje ciebie, może też oszukiwać urząd skarbowy. Jesteś na niego wściekła do tego stopnia, że może ci przyjść do głowy pomysł napisania nań donosu. Czy powinnaś ujawnić jego machinacje? W większości wypadków lepiej dla ciebie będzie zrezygnować z tego kroku. Wydatki na kochankę Oszustwa podatkowe twego męża związane są z jego zdradą. Zabierając [...]

DOKUMENTY URZĘDOWE

Niewiernego męża trudno jest wyśledzić. Jeśli nie ma go tam, gdzie być powinien, skąd masz się dowiedzieć, gdzie jest – i z kim? Jednym z dostępnych źródeł informacji są różne dokumenty urzędowe, jak na przykład: 1.   Prawo jazdy. Obejrzyj dokładnie jego prawo jazdy. Znaj­dziesz tam dane, jakich możesz w przyszłości potrzebować, na przykład mandaty za [...]

NIE TRAĆ ZMYSŁÓW

Twoich pięć zmysłów może udzielić ci bardzo istotnych wskazó­wek co do postępowania twego męża. Pomocny bywa nawet zmysł węchu – na ogół uważany za najmniej ważny ze wszystkich. Jak posługiwać się węchem Ostrość węchu bywa bardzo różna u różnych ludzi. Jeśli należysz do szczęściarzy obdarzonych dobrym węchem, bez trudu wykryjesz dowody mężowskiej niewierności. Oto dziesięć [...]

Obserwacje osobiste

Oto inne obserwacje, jakie powinnaś zapisywać w dzienniczku: 1.    Zmiany w charakterze męża. Im więcej czasu twój mąż spędza z inną kobietą, tym bardziej prawdopodobny staje się jej wpływ na niego. Zwracaj uwagę na nowe zainteresowania, zmiany w rodzaju poczucia humoru, łatwiejsze bądź trudniejsze wpadanie w gniew, potrzebę odosobnienia i wszelkie zmiany priorytetów. Przyczep włos [...]