JAK MĘŻCZYZNA UZASADNIA SWĄ NIEWIERNOŚĆ

Zdradzający mężowie mają swoje powody. Należą tu rzeczywi­ste przyczyny zdrady, argumenty stosowane, by usprawiedliwić się przed samym sobą, oraz przyczyny podawane innym. Z punktu widzenia żony wszystkie one mogą się wydać niewystarczające jako usprawiedliwienie zdrady, zwłaszcza jeśli chodzi o zdradę popełnioną przez własnego męża. Jeśli jednak chcesz odzyskać niewiernego męża lub – co byłoby jeszcze lepsze – zapobiec jego niewierności, musisz lepiej poznać wszystkie te argumenty.

Istnieje dwadzieścia pięć powodów zdrady – rzeczywistych bądź przytaczanych przez niewiernych mężów.

 1. Potrzeba seksu. Zdarza się, że mężczyzna zdradza żonę, ponieważ nie wystarcza mu małżeńskie pożycie seksualne. Kobieta zapomina czasami, że seks jest jedną z potrzeb i że wymagając od męża wierności, powinna wziąć na siebie od­powiedzialność za zaspokojenie jego potrzeb seksualnych. Męż­czyzna głodny poszuka sobie restauracji; spragniony seksu – towarzyszki do łóżka.
 2. Poczucie własnej wartości. Zdarza się, że mąż sypia z innymi kobietami, by wzmocnić poczucie własnej wartości. Seks jest dłań równoznaczny z akceptacją, uznaniem lub pochwałą. Inni męż­czyźni traktują swe życie seksualne jako szczególną formę spor­towej rywalizacji, a dużą aktywność w tej dziedzinie uważają za osiągnięcie. Podboje miłosne stanowią dla takich mężczyzn głów­ną podstawę samooceny.
 3. Nuda. Romans jest czasem wynikiem zwyczajnego znudze­nia. Mąż zmęczony zarówno swą pracą jak i żoną, a przy tym zbyt aktywny na szachistę i zbyt ociężały na tenisistę, może nawiązać romans, by wypełnić czymś wolne chwile. Kochanka staje się wtedy odpowiednikiem hobby. Pamiętając, że koledzy spędzają wiele godzin poza domem na polowaniach czy rybach, mężczyzna taki przyrównywać będzie chwile spędzone z kochanką do tego typu wypadów.
 4. Okazja. Zdarza się, że mężczyzna stara się osiągnąć cele postawione sobie w młodości, choćby nawet przestały już być aktualne. Jeśli marzył kiedyś o podróżach dookoła świata, może zaryzykować przerwę w karierze zawodowej, by zrealizować to marzenie. Podobnie, jako pryszczaty piętnastolatek marzył o miło­ści pięknej kobiety. Jeśli dziś jakaś kobieta rzeczywiście zacznie go uwodzić, fakt ten stanie się dlań prawdziwym spełnieniem marzeń z młodości. Wtedy zaś zaniedba być może żonę i pospieszy skorzys­tać z okazji. Głodował przez całe lata – teraz nadszedł czas uczty.
 5. Spontaniczny romans. W dziedzinie atrakcyjności seksualnej naprawdę istnieje coś takiego jak samozapłon. Miłość od pierw­szego wejrzenia zdarza się powszechnie. Mężczyzna powie najpew­niej: ?Nic nie planowałem. To się po prostu zdarzyło.”
 6. Nałóg. Skoki w bok mogą przejść w nałóg zupełnie tak samo, jak obżarstwo czy nadużywanie alkoholu. Mężczyzna mówi sobie: ?Zawsze miewałem romanse; dlaczego miałbym teraz przestać?”
 7. Spryt. Są mężczyźni, którzy miewają romanse dla samego poczucia, że oto coś uszło im płazem. Pragną dowieść, że mogą przechytrzyć całe swe otoczenie. Tego typu mężczyźni często składają fałszywe zeznania podatkowe, oszukują klientów i zawyża­ją wartość swego majątku ubiegając się o pożyczkę.
 8. Protest przeciwko normom społecznym. Wierność małżeńska uchodzi za normę postępowania; mężczyzna może zatem zdradzić żonę, by zaprotestować przeciwko społeczeństwu i jego normom. Ten, kto uważa, że otoczenie nie w pełni go akceptuje z racji niskiego wzrostu, obcego akcentu, braku wykształcenia, niezdarności, brzydoty czy jakiegokolwiek innego powodu, może chcieć zemścić się na społeczeństwie. Zdrada może tu być sposobem wyrównania rachunków.
 9. Złość na żonę. Mężczyzna z jakiegoś powodu zły na żonę może złość tę okazać na kilka różnych sposobów, między innymi drogą zdrady. Na przykład mąż wściekły na żonę, gdyż ta zaproponowała swej matce zamieszkanie pod jego dachem, z dużym prawdopodo­bieństwem zemści się nawiązując romans.
 10. Szukanie nowej żony. Zdarzają się mężczyźni, którzy nie znoszą samotności. Mając dość żony, nie występują o rozwód, dopóki nie znajdą gotowej im dogadzać następczyni. Podejmują czynne poszukiwania nowej kochanki, zanim jeszcze pozbędą się żony.
 11. Odrzucenie normy wierności małżeńskiej. Nie wszyscy uznają obowiązek wierności. Niektórzy mężczyźni odrzucają koncepcję małżeństwa jako zakazu kontaktów seksualnych z innymi kobietami.
 12. Rozrywka. Zdarzają się mężczyźni, dla których seks stanowi ulubioną rozrywkę. Mąż może stawiać kontakty seksualne ponad wiernością małżeńską, lecz samo małżeństwo traktuje jako poważ­ne zobowiązanie. Nie szuka nowej żony; to co robi, robi dla sportu.
 13. Przygoda. Zagrożenie działa niekiedy na ludzi jak afrodyz­jak. Dla wielu mężczyzn wielką przygodą jest nie polowanie na dzikie zwierzęta, badanie oceanów czy wysokogórska wspinaczka, lecz właśnie zdradzanie żony. Ryzyko przyłapania czyni całą sprawę bardziej podniecającą.
 14. Prawdziwa miłość. Jak twierdzą niektórzy mężczyźni, praw­dziwa miłość musi pokonać wiele trudności, w tym poprzedni związek małżeński. Spotkawszy kobietę, która wyda mu się idealną towarzyszką życia, mężczyzna może uznać, że obecny stan cywilny nie powinien stać mu na drodze do szczęścia. We własnych oczach jest przy tym nie tyle niewiernym mężem, co raczej nieuleczalnym romantykiem.
 15. Choroba żony. Gdy żona zachoruje, mąż może uznać romans za rzecz niezbędną, czy to dla pocieszenia, czy też dla seksu. Jak długo musi trwać choroba, by mąż postarał się o kochankę? Bywa z tym bardzo różnie: niektórzy mężowie potrafią wytrzymać wiele lat, innym wystarczy zaledwie kilka tygodni czy nawet dni.
 16. Konformizm. Mężczyźni żywią niekiedy przekonanie, że wszyscy ich koledzy zdradzają żony. Co więcej, ich zdaniem fakt ten stanowi wystarczające usprawiedliwienie ich własnej niewierności. Tacy mężowie to konformiści, nie zaś romantycy.
 17. Nowe przeżycie. Ciekawość i pożądanie wzbudzić może coś, czego nie znamy. Wielu mężczyzn rozkoszuje się wynikającym stąd zintensyfikowaniem przeżyć seksualnych. Inni uważają, że spraw­dzić się mogą wyłącznie z coraz to nowymi kobietami. Tak czy tak, poszukiwanie czegoś nowego prowadzi tu do zdrady. Jeśli może to stanowić jakieś pocieszenie, tego typu mężczyźni nie będą wierni żadnej kobiecie.
 18. Przyjaźń. Są mężczyźni, którzy szukają przede wszystkim przyjaźni. Gdy nawiążą tego typu stosunki z kobietą, może to prowadzić do romansu, choćby nawet początkowo nie mieli najmniejszego zamiaru zdradzać żony.
 19. Lęk przed wyłącznością. Mężczyzna boi się czasem lokować wszystkie swe uczucia w jednym związku. Lęk przed odtrąceniem sprawia, że dzieli je między dwie czy więcej kobiet.
 20. Niemożność zapanowania nad sobą. Dochowanie wierności wymaga panowania nad sobą; niektórym mężom brakuje we­wnętrznej dyscypliny, niezbędnej, by powstrzymać się od zdrad. Choćby nawet inaczej tłumaczyli swe postępowanie, prawda jest właśnie taka: po prostu nie potrafią powiedzieć nie!
 21. Altruizm. Mężczyzna może twierdzić, że idąc do łóżka z inną kobietą spełnia dobry uczynek. Na przykład jego kochanka mieszka tu od niedawna i nie zna nikogo poza nim. Albo w okolicy jest o wiele więcej kobiet niż mężczyzn. Mężowie przytaczający takie argumenty głęboko wierzą w ich prawdziwość i uważają swe postępowanie za usprawiedliwione.
 22. Wspomnienia. Zdarzają się mężowie, którym nawet przez myśl by nie przyszło nawiązać nowy romans – lecz odgrzewanie starego to przecież zupełnie inna sprawa. Jeśli tego typu mężczyzna przypadkiem spotka swą dawną kochankę czy po prostu miłość, może pójść z nią do łóżka z powodów czysto sentymentalnych. Dobrze wie, że jako człowiek żonaty powinien zrezygnować z wszystkich innych kobiet. Sądzi przy tym, że wymóg ten spełnił w końcu ze swej dawnej ukochanej zrezygnował już dużo wcześniej.
 23. ?W przyszłym roku o tej samej porze”. Zdaniem niektórych mężczyzn związki pozamałżeńskie można usprawiedliwić, jeśli kochankowie spotykają się wystarczająco rzadko. Nie ma na przykład nic złego w romansie, jeśli do spotkań dochodzi raz w roku podczas jakiegoś zjazdu czy spotkania absolwentów. Mężczyzna taki mówi sobie: ?W końcu żona ma mnie na własność przez pozostałe 364 dni w roku.”
 24. Reakcja na niewierność żony. Mężczyzna, który dowie się o zdradzie popełnionej przez żonę, rzadko kiedy zabijają czy też jej kochanka; czuje się natomiast upoważniony do postąpienia tak jak ona, choćby nawet dotąd był jej wierny.
 25. Brak zainteresowania. Niekiedy mężczyzna uzasadnia ro­mans… brakiem zainteresowania kobietą, z którą romansuje. Rozumowanie to wydaje się dość dziwaczne – i tak też w istocie jest. Mężczyzna uważa kobietę, która go niezbyt pociąga, za ?bezpiecz­ną” – nie stanowi ona zagrożenia dla jego małżeństwa. Mężczyzna taki nie zrobiłby nic, co mogłoby zrujnować małżeństwo – uważa jednak, że romans z kobietą dlań nieciekawą nie niesie z sobą żadnego ryzyka.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.