JAK OKREŚLIĆ JEGO SKŁONNOŚCI DO ZDRADY

Możesz określić prawdopodobieństwo romansu twego męża z inną kobietą; wskazówką będą jego poglądy i zachowanie. Dla uproszczenia podzielimy mężczyzn na trzy kategorie o różnych skłonnościach do zdrady: mężowie z pierwszej grupy sami po­szukają okazji do romansu, z drugiej – po prostu nie opierają się zabiegom innych kobiet, z trzeciej zaś – dokładają starań, by dochować wierności żonie. Lecz nawet mężczyznom z tej ostatniej kategorii mogą trafiać się przypadkowe zdrady.

Poszukiwacze

Małżeństwo nie powstrzymuje takich mężczyzn przed polowa­niem na jakąś zdobycz. Mąż należący do tej kategorii potrafi nawet usprawiedliwić (przed sobą samym, nie zaś przed żoną) swe dążenie do przypadkowych kontaktów seksualnych czy posiada­nia kochanki. Uważa mianowicie, że poligamia jest naturalnym przywilejem rodzaju męskiego.

Podatni

Zdarzają się mężczyźni gotowi, chętni i zdolni do zdrady, którzy jednakże sami nie szukają okazji. Nie opierają się natomiast, jeśli odpowiednia – choćby nawet i nieodpowiednia – kobieta przejmie inicjatywę i zacznie się za nim uganiać. Czyż mogą odmówić, jeśli smakowity kąsek sam wpada im w ręce?

Mężczyzna podatny na podrywanie, który jednakże sam nie zacznie nikogo podrywać, jest jak ktoś, kto wprawdzie sam nie ukradnie, lecz chętnie zatrzyma znalezione cenne przedmioty. Mąż taki jest mniej skłonny do zdrady niż przedstawiciel poprzed­niej kategorii, wypatrujący możliwości nawiązania romansu. Nie powinnaś jednak przypisywać mężowi wierności na tej tylko podstawie, że sam nie szuka okazji do zdrady.

Ci, którzy starają się nie zdradzać

Niektórzy mężowie bardzo starają się dochować żonie wierno­ści. Bywa to niekiedy sprzeczne z ich naturą, lecz robią co mogą. Prawdę mówiąc, ta kategoria jest liczniejsza niż dwie poprzednie: żeniąc się, mężczyzna na ogół zamierza zrezygnować z wszystkich innych kobiet.

Lecz nawet mężczyzna, który stara się dochować wierności żonie, może mieć romans. Gdy pokusa okaże się zbyt silna, mąż taki czuje się winny – do zdrady jednak dochodzi.

Mężowie, którzy starają się nie zdradzać żony, bywają podatni na przypadkowe romanse, nawiązywane nagle i przynajmniej przez nich samych nie zaplanowane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.