JEGO POGLĄDY NA OBOWIĄZEK WIERNOŚCI

Męskie poglądy na wierność małżeńską są bardziej złożone niż poglądy kobiet, nie opierają się bowiem tylko i wyłącznie na seksie. Mężczyzna uznaje także wierność uczuciową i lojalność finansową, choćby nawet nie używał takich właśnie terminów i nie definiował w ten sposób pojęcia wierności.

Lojalność finansowa

Jeśli żona wyda wypłatę męża w sposób niezgodny z jego planami, uzna on takie postępowanie za nielojalne. Jeśli mąż sprzeciwia się zakupowi wieczorowej sukni, losów na loterię czy kolejnego prezentu dla uprzykrzonego siostrzeńca swej żony, to poczuje się urażony, gdy żona dokona takiego zakupu nie licząc się z jego zdaniem.

Wierność uczuciowa

O swoich marzeniach i frustracjach mężczyzna mówi tylko kobiecie. O ile nie jest maminsynkiem i nie przeżywa akurat romansu, to kobietą, z którą dzieli się swymi najbardziej intym­nymi myślami, jest jego żona.

Mężczyźni nie opowiadają innym mężczyznom o swych intym­nych sprawach. Co więcej, choć może przypuszczałaś, że jest inaczej, nie mówią też – nawet najbliższym przyjaciołom – o łóż­kowych umiejętnościach swoich żon.

Kobieta zaspokaja swe potrzeby uczuciowe w inny sposób. Zwierza się przyjaciółce, nie zaś mężowi. Mówi o swych uczuciach koleżankom z pracy, szkoły czy sąsiedztwa. Odbywa więc z przyja­ciółkami rozmowy, jakich mężczyzna raczej nie miewa ze swymi kolegami.

Mąż może potraktować jako zdradę uczuciową nawet coś tak zwyczajnego i pozbawionego znaczenia jak pogawędka z sąsiad­ką. Niezobowiązująca rozmowa może mu się wydać okazją do zdradzania rodzinnych tajemnic, a wtedy uzna twój udział w takiej rozmowie za nielojalność. Jeśli twój mąż jest człowiekiem wraż­liwym, może nawet uważać twoje rozmowy od serca z przyjaciół­kami za zagrożenie dla waszego związku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.